ESCORT TT

Fick detta fina kort på Otto, Escort TT, Escudo – Turban Rose född 2007.