DEBUT

Hip Hop Chanti har debuterat med den äran i 150 med sin ryttare/ägare Stina Åhsberg. Det bådar gott inför framtiden. De har redan placeringar i 145.