Välkommen

Vi välkomnar Tezla, Wildn’ Beauty’s Sweetheart Of Mine, till flocken på Torestorp.