RÖNTGEN

Nu är Sally röntgad, med bästa resultat. A höfter och rena armbågar!