NYTT AVESLSTO

Vi har köpt ett nytt avelssto, Fallanta, e. Emilion-Cardento, dräktig med Heartbeat. Går det som vi önskar fölar hon i början av april.