Ny häst i stallet

Vi välkomnar Upper-Lady till stallet. Det är ett avelssto e. Lux Z – Ramiro Z. Tanken är att hon skall semineras med Balou de Rouet
säcken