HOTTIE

Nu är Hottie parad med Zacko. Går det som vi önskar, blir det valpar i början av vecka 21. Det kommer bli bruna och svarta valpar. Vid intresse- maila eller ring. 🙂