ESCORT TT

Fick denna fina bild från familjen Jigblad som äger Otto (Escort TT) och tävlar honom med fina resultat.
Otto